Վերադարձի քաղաքականություն

Պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձ կամ փոխարինում հնարավոր չէ: Միայն ոչ պատշաճ որակի ապրանքները կարող են վերադարձվել կամ փոխարինվել: Ոչ պատշաճ որակի ապրանքը վերադարձնելու/ փոխարինելու համար հաճախորդը պետք է հեռախոսով կապվի մեզ հետ և ներկայացնի ապրանքի հետ կապված կոնկրետ խնդիրները: Հաճախորդից կարող է պահանջվել ուղարկել ենթադրաբար ոչ պատշաճ որակի ապրանքի լուսանկարները: Ապրանքի վերադարձը/ փոխարինումը կարող է իրականացվել միայն այն դեպքում, եթե մեր կողմից հաստատվի, որ ապրանքը ոչ պատշաճ որակի է եղել նախքան հաճախորդին առաքվելը: Եթե վերադարձը/ փոխարինումը հաստատվի մեր կողմից, հաճախորդը հնարավորություն կունենա ստանալու մեկ այլ ապրանք նույն պայմաններով, որոնցով ձեռք էր բերել սկզբնական ապրանքը կամ ստանալու մեզ արդեն վճարված ամբողջ գումարի վերադարձը:

ՄԵՆՔ ԱՌԱՔՈՒՄ ԵՆՔ ԱՆՎՃԱՐ ԱՄԵՆ ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ