• Hario Mini-Slim Original Կերամիկական Ձեռքի Սրճաղաց
  • Ալեսսի Մոկա Էսփրեսսո Սրճեփ
  • ԱերոՓրեսս Սուրճի Սարք Պայուսակով
  • ԱերոՓրեսսի ու ԱերոՓրեսս Գոուի Միկրոֆիլտրեր
  • Hario V60 թղթե ֆիլտրեր

ՄԵՆՔ ԱՌԱՔՈՒՄ ԵՆՔ ԱՆՎՃԱՐ ԱՄԵՆ ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ